23-2-1_07062010111513_9
24-2-1_07062010111513_11
30-2-1_07062010111514_5
34-2-1_07062010111917_7

MORTEN SCHULTZ A/S

AUTORISERET KLOAKMESTER

Kloakarbejde, slamsugning, TV-inspektion, betonarbejde, omfangsdræn og minirenseanlæg.

Vi klarer alt lige fra den tilstoppede kloak/afløb, der får jeres toilet til at løbe over, til reparationer af utætte kloakledninger. Hvis der skal lægges nye kloakker, så læs omkring vores kloakser​vice.

Slamsugni​ng og spuling har været et af vore kerneområder i mange år, og vi har stor erfaring i arbejdet med flydende affald og farlige væsker.

Vi bruger derfor kun det mest avancerede udstyr til både slamsugning og kloakarbejde.
Tv-inspe​ktion – vi ser de små skader før de bliver til store udgifter.
Vi udfører betonopgave​r med stor ekspertise som fundament i vores udførelse f.eks. betonkonstruktioner.

Omfangsd​ræn og minirenseanlæ​g er vores speciale.

Vi har i mange år udført adskellige anlæg og har stor ekspertise indenfor området.

Kontakt gerne Morten Schultz A/S

Vi er specialister inden for: