23-2-1_07062010111513_9
24-2-1_07062010111513_11
30-2-1_07062010111514_5
34-2-1_07062010111917_7

Kloakservice

Morten Schultz A/S, aut. kloakmester, udfører alt inden for kloakservice, nye kloaksystemer, renovering af gamle kloaker, TV-inspektion af kloaksystemer.

Som husejer er det vigtigt at alle afløbsinstallationer på din grund fungerer optimalt. Her står vi som autoriseret kloakfirma klar med vores ekspertise. Vi tilbyder en skræddersyet serviceaftale, der passer til dit behov. En fast serviceaftale er den sikreste måde at undgå dyre skader på afløb, kloakledninger, brønde og renseanlæg.​

Opdager du en skade på kloaknettet, er vi altid parat til at tage hånd om problemet, så du undgår, at skaderne fører til f.eks. rotteproblemer, fugt- og lugtgener og oversvømmelser. Er du i tvivl om kloaken er defekt, kan vi med vores TV-inspektion kigge det igennem, inden en evt. skade bliver forværret.

I det daglige kan du selv gøre meget for at forebygge problemer med afløb og kloakker:
Hold dæksler og riste fri for jord, sten, blade og andet, der kan stoppe afløbssystemet. Rens jævnligt tagrender for blade og rengør jævnligt gulvafløbene grundigt.

Har du spørgsmål, eller ønsker du et tilbud om fast service, så ring til os på tlf. 70 22 34 60.​

kloak_29